El Consorci

Subministrament d’una instal·lació d’una arquitectura de xarxa de solució de seguretat informàtica amb destinació al local ocupat per la Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DP i 3DP, cofinançat amb Fons FEDER

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: LSubministrament d’una instal·lació d’una arquitectura de xarxa de solució de seguretat informàtica amb ...

+