Superfície industrial neta: 29.000 m2

El polígon de Can Guitard està ubicat a la ciutat de Terrassa –a 33 km de Barcelona– i compta amb excel·lents comunicacions per autopista (AP-7, C-58 i C-16) i carretera (N-152).

El Consorci és propietari de 10 parcel·les amb una superfície total de 28.999 m i un sostre total de 54.500 m del Pla parcial d’activitats productives Palau Sud – Can Guitard.
Cadascuna d’aquestes finques es pot dividir-se en règim de propietat horitzontal en superfícies mínimes de 300 m de sòl, amb una edificabilitat sobre rasant de 564 m2.

Com a complement a la venda de parcel·les, s’està estudiant la possibilitat de promoure naus (entre 400 i 600 m edificats) per al seu lloguer.

Durant 2014 s’ha treballat en la revisió del Projecte d’urbanització, per fer-lo més eficient econòmicament. Les obres d’urbanització es planificaran per fases, per desenvolupar-lo a mesura que la situació econòmica millori i augmenti la demanda de naus.